+45 40 94 20 65

Værdier, Mission & Vision

Værdier


Rummelighed, ærlighed, kærlighed, teamwork og god trivsel.

Mission


Vi ønsker som virksomhed at gå forrest indenfor trivsel, produktion, sundhed og bæredygtighed indenfor dansk landbrug.

Vi ønsker at have fokus på høj trivsel hos vores medarbejdere.

Vi ønsker at når folk tænker på dansk landbrug, skal de tænke positivt på Ellesgaard først.

Vores mission


At kunne rumme og forstå hinandens forskelligheder, fagligt såvel som personligt. At udvikle mennesker samt produktionen. Vi ønsker at kunne bruge vores forskelligheder både fagligt, såvel som personligt til at styrke vores mission.